Η εταιρία

Η TOPSYS ιδρύθηκε το 2019, από εξειδικευμένο μηχανικό με μακρά εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο χώρο της εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης Η/Υ, φορητών συσκευών, laptop και δικτύων καθώς και της ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών.

Η TOPSYS είναι μία από καινοτόμος επιχειρήση πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριακών λύσεων. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, ασφάλειας, διαχείρισης και διαθεσιμότητας δικτύων παρέχονται με γνώμονα την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή της επένδυσης των πελατών της.

Στην TOPSYS, η παροχή ποιοτικών και υπεύθυνων εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, αποτελεί για εμας, δέσμευση.