Εγκατάσταση Δικτύων

Στην TOPSYS με  την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο της πληροφορικής και των δικτύων γενικότερα, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε από την αρχή ένα δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα καταλληλότερα προϊόντα και τεχνολογίες ώστε να λειτουργήσει στην επιχείρησή σας με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Η TOPSYS μεριμνά για την εκπαίδευση των ανθρώπων που θα αναλάβουν να το υποστηρίξουν, ενώ είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την συντήρησή του από τη στιγμή της παράδοσης και μετά, ώστε το δίκτυο να είναι πάντα διαθέσιμο και αξιόπιστο.

Στους πελάτες μας παραδίδεται πλήρης καταγραφή και τεκμηρίωση του δικτύου αναφέροντας αναλυτικά τα όσα έχουν γίνει, ώστε να αποκτήσουν την γνώση που απαιτείται για την επαρκή υποστήριξή του.