Υπηρεσίες ΙΤ Support ( Outsourcing )

Οι υπηρεσίες ΙΤ Support συνήθως αναφέρονται ως “υποστήριξη πρώτου επιπέδου” (1st level support) και απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εσωτερικό IT τμήμα.

Πρακτικά, οι υπηρεσίες IT Support παρέχουν τη βασική υποστήριξη εξ’ αποστάσεως (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική), ενώ, εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, η υποστήριξη μεταφέρεται και on-site (στον χώρο του πελάτη).