Απομακρυσμένη βοήθεια

Επιδιόρθωση προβλημάτων λογισμικού από απόσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή απομακρυσμένης βοήθειας είναι να διαθέτετε στο χώρο σας μια σύνδεση internet.