Εγκατάσταση δικτύων

Δημιουργία οικιακών δικτύων που επιτρέπουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συσκευών/μελών τους, στο βαθμό που εσείς επιθυμείτε.

Εγκατάσταση ασύρματων κεραιών για την δημιουργία ασύρματων δικτύων που σας δίνουν την δυνατότητα να μεταδώσετε το οικιακό σας internet ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές χωρίς κάλυψη ή να ενισχύσετε το σήμα της υπάρχουσας υποδομή σας.