Εγκατάσταση-καθαρισμός λογισμικού

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, antivirus, πολυμεσικών εφαρμογών.

Επίσης επιδιόρθωση ελλατωματικού και αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού αλλά και ενημέρωσή του με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα updates.