Εγκατάσταση-καθαρισμός υλικού

Προσθήκη ή αντικατάσταση υπάρχοντος υλικού – συσκευής και εγκατάσταση του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία.

Επίσης καθαρισμός του υλικού με σκοπό τη σωστή απόδοση του συστήματος ψύξης.